L'Escala Costa Brava....
...steile kliffen en koralen, een geologisch labyrint, vulkanen en dichte bossen, lagunes en watervogels...
PN dels Aiguamolls de L'Empordà
In het park komen vele tientallen vogelsoorten voor, echter nooit allemaal tegelijk. Een deel overwintert er, anderen broeden er en weer anderen zijn op doorreis en verblijven er tijdelijk. Een aantal soorten laten zich niet zo gemakkelijk zien. Van de nachtegaal is bijvoorbeeld vrijwel continue de karakteristieke zang te horen, maar in de dichte begroeiing van de rivierbossen is hij moeilijk te ontdekken. De witte reiger en de steltkluut, voortdurend zoekend naar voedsel, zijn echter niet te missen.
Kleine zilverreiger. De kleine zilverreiger is evenals de ooievaar het hele jaar present. Deze elegante vogel houdt zich meestal op bij de estanys en de lagunes.
Steltkluut. De steltkluut is met zijn lange poten een opvallende verschijning bij de estanys. Hij verschijnt in maart en blijft tot einde zomer.
Andere vogels die zeker ook niet zullen ontgaan: in het waterrijke gebied de rietzanger, de meerkoet, de waterhoen en een aantal eendensoorten en op de akkerlanden de bijeneter, de hop, de putter en de leeuwerik. Maar voor de oplettende waarnemer is het lijstje veel langer.
Hop. Deze sierlijke vogel met zwart-witte vleugels, lange snavel en grote kuif dankt zijn Nederlandse naam aan zijn vlucht, maar ontleent zijn Catalaans benaming "puput" aan het geluid dat hij maakt.
Flamingo. De flamingo doet het park aan om er te fourageren en is er maar een deel van het jaar te vinden.
Putter. Dit bonte en beweeglijke vogeltje eet bij voorkeur distelzaden.
Nachtegaal. De nachtegaal houdt zich vooral op in het struikgewas rondom de closes en blijft meestal aan het oog ontrokken, maar zijn zang klinkt in het voorjaar vrijwel onafgebroken.
Boerenzwaluw. Deze zwaluw laat zich niet afleiden door de bezoekers van het observatorium. Hij vliegt af en aan door de kijkvensters.