L'Escala Costa Brava....
...La Garrotxa, beheerst door uitgedoofde vulkanen en dichte bossen...
L'Estany de Banyoles
Meer van Banyoles. Een bomenrijke promenade aan de stadszijde van het Estany de Banyoles biedt een mooi uitzicht over het ruim 700 m bij een kleine 250 m metende meer, dat is omgeven door rietkragen, oeverplanten en bossen. De markante, geheel door water omgeven badhuizen werden eind 19e eeuw gebouwd. Een groene omgeving die zich prima leent voor een aangename wandeling over de promenade of een fietstocht rond het meer. Even neerstrijken op een van de vele terrasjes aan de promenade of een rondvaart op het meer kan natuurlijk ook.
Rec Major. Wie door Banyoles loopt zal het opvallen dat er kraakhelder water met grote snelheid door enkele straatjes stroomt. Dit water, dat er altijd is geweest en lange tijd onder de stad door stroomde, is sinds enige tijd weer terug in het straatbeeld in de vorm van kanaaltjes die door de straatjes van het oude centrum lopen. Het besef dat dit water een belangrijk onderdeel in de ontstaansgeschiedenis van Banyoles betreft, heeft er toe geleid dat men het weer bewust in het zicht heeft gebracht.
Het meer van Banyoles is niet zomaar een meer. Het meer ligt op een hoog gelegen vlakte (Pla de L'Estany) en wordt nauwelijks gevoed door oppervlaktewater uit de omgeving maar grotendeels (90%) met water afkomstig van het veel verder gelegen Garrotxa via diep gelegen poreus gesteente. Ter plaatse van Banyoles bevindt zich een breuklijn met aan de westelijke kant de doorlatende laag en oostelijk een harde basaltlaag. Het water heeft, om deze barrière te slechten, een weg omhoog gevonden. In de loop van miljoenen jaren heeft het water daarbij het zachte kalkgesteente onderaards opgelost en meegevoerd naar boven. De gigantische met water gevulde onderaardse holtes die hierdoor ontstonden zijn op den duur ingestort. Een meer op een hoogvlakte was het resultaat. Er zijn nog enkele, veel kleinere, van dergelijke meren in de buurt. Het water, elke seconde ruim een halve m3, zocht over de vlakte een uitweg naar het lager gelegen dal van de Ter en dat leverde aangrenzend aan het meer talrijke stroompjes op die door boeren gekanaliseerd werden om in het vruchtbare moerasgebied landbouw te gaan bedrijven. Landbouw gerelateerde nijverheid ontwikkelde zich aan de rand van het meer en delen van het ontgonnen gebied werden daarbij bebouwd; gewoon over de kanaaltjes heen. Daarmee was Banyoles een feit en raakten de kanaaltjes in de stad uit het zicht. En dat heeft men nu deels in ere hersteld: op een aantal plaatsen is de Rec Major, één van de vijf kanaaltjes, weer te zien.
Banyoles
Banyoles, de hoofdstad van El Pla de L'Estany, een stadje uit de middeleeuwen met een geweldige sardanatraditie. Santa Martiriá is de patrones van de stad. Op 24 oktober, de naamdag van deze heilige, is het daarom feest: Festa Major. De sardana is daarbij onmisbaar.