L'Escala Costa Brava....
...La Garrotxa, beheerst door uitgedoofde vulkanen en dichte bossen...
Olot - Museu dels Volcans

Het statige huis Torre Castany uit 1854 in het Parc Nou even buiten het centrum van Olot huisvest het Museu dels Volcans. Op instructieve wijze worden hier twee geologische verschijnselen uiteengezet die La Gorrotxa en Olot in belangrijke mate bepaald hebben: aardbevingen en vulkaanuitbarstingen.

Een seismograaf laat zien dat de bodem voortdurend in beweging is en een bewegingssimulator maakt een echte aardbeving voelbaar. Het ontstaan van vulkaanerupties wordt uitgebreid toegelicht maar ook de gevolgen ervan op het landschap, zoals ondermeer de vorming van de markante steile rots van Castellfollit de la Roca, ontstaan door een reeks van vulkaanuitbarstingen die het dal van de Riu Fluvià gevuld hebben met lava dat in de vorm van basalt is uitgekristalliseerd, waarna de Fluvià zich opnieuw een weg naar de diepte heeft geslepen.

Een reliëfkaart geeft een goed beeld van het door de vulkanen gevormde landschap van La Garrotxa. Lampjes markeren grenzen, plaatsen en vulkanen.

Ook het huidige landschap, flora en fauna komen in het museum uitgebreid over het voetlicht. In het museum is tevens een informatiecentrum ondergebracht waar informatie over de wandel- en fietsmogelijkheden door het gebied en de stad te verkrijgen is.